میلاد عشق

رسیده روز تولد تو
که من باز برات هدیه بگیرم
واسه من فقط همین بهانست
بگم که چقدر برات میمیرم
تمام روزهارو میشمارم
همیشه تورو بیاد میارم
چه خوب روز تولد تو
گل سرخ روی موهات میزارم

لحظه ی شیرین دلواپسی
کی به داد دل ما میرسی
دیدارت بهترین روز من بود
وقت عاشقی و دل بستن بود

تو کوچه ها هنوزم
حرف منو تو کم نیست
تا دل خوشم به اسمت
جایی برای غم نیست
هر سال تولد تو میلاد عشق ما شد
اگه سالی یه روز بود
پیغام این صدا شد


لحظه ی شیرین دلواپسی
وقتی ناخوانده از راه میرسی
دیدارت بهترین روز من بود
وقت خوبی واسه دوست داشتن بود

/ 0 نظر / 37 بازدید