هیچکس چون تو مرا غریب وتنها نگذاشت

اینگونه مرا در التهاب فردا نگذاشت


سوگند نمیخورم ولی باورکنهیچکس چون تو


به خلوت دلم


پا نگذاشت...!
/ 1 نظر / 10 بازدید