چشم خونریز

دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا

تنم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا

 

به تاراج عزیزان زلف تو عیاریی دارد

به خونریز غریبان چشم تو عیاره تر بادا

 

 رخت تازه است و بهر مردن خود تازه تر خواهم

 دلت خاره‌ست و بهر کشتن من خاره تر بادا

 

 گرای زاهد دعای خیر میگویی مرا این گو

که آن آواره‌ی از کوی بتان آواره تر بادا

 

همه گویند کز خون‌خواریش خلقی بجان آمد

من این گویم که بهرجان من خون خواره تر بادا

 

دل من پاره گشت از غم نه زان گونه که به گردد

و گر جانان بدین شادست یا رب پاره تر بادا

 

/ 0 نظر / 32 بازدید