مرا به مهمانی سکوتت دعوت کن.

وقتی دلگیر می شوی.

وقتی تو هم از خودت خسته می شوی.

مرا دعوت کن، به عمیق ترین تنفس .

به ژرفترین بغض. به سوزناکترین آه.

به طولانی ترین تعطیلی غمزده. به غروب دلتنگی ات.

مرا دعوت کن به دلت . به حرفت.

به ناگفته هایت. نامحرم کسی است که نامرد باشد. مرا به مردانه ترین دوستی ها دعوت کن.

می خواهم در دستهای امن تو ایمان بیاموزم. می خواهم ایمان به دوست را بیاموزم.

می خواهم بیاموزم ، ناگفتنی ترین کلمات را که در ناگفته ترین الفاظ پنهان مانده اند

/ 0 نظر / 7 بازدید