سکوت تماشا

نگفتی بمان

وگرنه من آدم رفتن نبودم

همانجا که دستانم را از میان دستانت ربودم


اعتراض نکردی

و من حس کردم بودنم زاید بوده که هیچ نگفتی

و من رفتم

و تو رفتنم را در سکوت تماشا کردی

این سکوت تو مرا شکست
/ 0 نظر / 56 بازدید