شاگرد خوب

چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری


دل بستن آموختم
ترا!

دل کندن آموختی
مرا!

شاگرد خوب بودم
و تو معترضی

  
; ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦