ترا قسم

چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری

ترا قسم به حقیقت ترا قسم به وفا

ترا قسم به محبت ترا قسم به صفا

ترا به میکده ها و ترا به مستی می

ترا به زمزمه ی جویبارو ناله ی نی

ترا به چشم سیاهی که مستی اموزد

ترا به اتش اهی که خانمان سوزد

ترا قسم به دل و آرزو به رسوائی

ترا به شعله ی عشق و ترا به شیدائی

ترا قسم به حریم مقدس مستی

ترا به شور جوانی ترا به این هستی

ترا به گردش چشمی که گفتگودارد

ترا به سینه ی تنگی که آرزو دارد

ترا به قصه ی لیلا و غصه ی مجنون

ترا به لاله ی صحرا نشسته اندر خون

ترا به مریم خاموش و سوسن غمگین

ترا به حسرت فر هاد ها و ناله ی شیرین

ترا به شمع شب افروز جمع سر مستان

ترا به قطره ی اشک چکیده در هجران

ترا قسم به غم عشق و اشنائیها

دل چو شیشه ی من مشکن ا ز جدائیها

  
; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦