سهم من

چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری

تا یادم نرفته برایت بگویم ؛

این روزها که نیستی 

من ،

نه باد و بوسه و ُ بادبادک را ترک گفته ام

نه تکلم آسان اسم نجیب تو را ...

تمام سهم من از روزهای بی طعم تنفست ،

پیاله پیاله باران است

و سکوت

و صبوری 

.

  
; ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩