هوای عشق

چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری

کسی که در زیر باران با من نمی رقصد

در طوفان با من نخواهد ماند.

کسی که در طوفان با من نیست

به او احتیاجی در روز آفتابی هم ندارم.

  
; ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱


احتیاج

چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری

من را دوست بدار

زمانی که کمتر از همیشه لیاقتش را دارم

چون آنزمان است که بیشتر از همیشه احتیاج به آن دارم

  
; ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱